Ozveny tradícií

Publikované: 13.05.2024

Ozveny tradícií Ukážky tradičnej remeselníckej výroby. Program sa koná každú stredu v priebehu júla a augusta. Od 11.00 h do 16.00 h prebiehajú v múzeu ukážky remeselníckej výroby. Ozveny tradícií - program sa bude konať v nasledovných termínoch: 1. 03.07.2024 (Streda) 2. 10.07.2024 (Streda) 3. 17.07.2024 (Streda) 4. 24.07.2024 (Streda) 5. 31.07.2024 (Streda) 6. 07.08.2024 (Streda) 7. 14.08.2024 (Streda) 8. 21.08.2024 (Streda) 9. 28.08.2024 (Streda)
Ozveny tradícií